Kontatujte nás
cs

Jak se bránit

Prostředky obranyVe všech fázích trestního řízení se lze bránit. Zákon upravuje celou řadu prostředků, které lze použít. Většina z nich je soustředěna v trestním řádu, některé z nich však lze nalézt i v dalších právních předpisech. Vědomost o jejich existenci a praktické využitelnosti může být pro (pozitivní) výsledek trestního řízení klíčová.

Běžnými nástroji obrany jsou tzv. řádné opravné prostředky. Těmi lze napadnout rozhodnutí, která nenabyla právní moci. Vedle nich existují opravné prostředky mimořádné. Ty jsou podávány proti rozhodnutím, která již právní moci nabyla. Kromě toho existují i další možnosti ve formě podnětů a podobných podání. 

Specifickou kategorii pak představují tzv. odklony. Nejsou to ve své podstatě prostředky obrany, ale způsoby vyřízení věci jiným způsobem než soudním rozsudkem. Ve výsledku přitom mohou přinést (některé z nich) stejný efekt jako zproštění obžaloby, tedy zastavení trestního stíhání a čistý trestní rejstřík.

Napište nám