Kontatujte nás
cs

Jak se bránit

Řádné opravné prostředky


Jaké řádné opravné prostředky lze použít v trestním řízení? Jakým způsobem a v jaké lhůtě? Čím je odůvodnit?

Řádné opravné prostředky představují základní nástroje obrany proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. Jsou jimi napadána nepravomocná rozhodnutí, typicky např. rozsudek soudu prvního stupně.

Tento typ opravných prostředků lze opřít o poměrně široké spektrum důvodů. Od nedostatku důkazů přes nesprávné právní posouzení celého případu až po nejrůznější procesní vady, které mohly způsobit zkrácení práv obžalovaného. 

Trestní řád upravuje tři řádné opravné prostředky: odvolání, stížnost a odpor. Každý z nich je přitom určen pro jiný typ situací a má svá vlastní specifika, která je třeba pro úspěšné podání respektovat, ať už jde o lhůty k podání, nebo např. důvody, o které je lze opřít.

Oproti mimořádným opravným prostředkům mají tyto nástroje obrany relativně vyšší šanci na úspěch a jsou-li k dispozici relevantní argumenty, lze je efektivně využít k dosažení pozitivního výsledku trestního řízení.


Jaké řádné opravné prostředky lze využít?

Napište nám