Kontatujte nás
cs

Trestný čin

Co je trestný čin?Definice trestného činu

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

Jen trestní zákon vymezuje trestné činy. Zároveň stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.


Přečin, zločiny a zvlášť závažné zločiny

Trestné činy se dále dělí do dílčích kategorií. S těmi následně pracuje právní úprava. Trestní zákoník např. umožňuje určité typy odklonů (vyřízení trestní věci alternativním, méně tíživým způsobem) pouze pro přečiny.

  • Přečin jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.
  • Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. 
  • Zvlášť závažné zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Trestní zákoník upravuje jednotlivé trestné činy ve své zvláštní části. U každého z nich stanoví podmínky, za kterých je daný trestný čin spáchán - tzv. skutkovou podstatu. U každého trestného činu existuje základní skutková podstata (obvykle v prvním odstavci konkrétního paragrafu) a kvalifikovaná skutková podstata. Kvalifikovaná skutková podstata zahrnuje specifické okolnosti, jejichž naplnění má za následek vyšší trestní sazbu.

Napište nám