Kontatujte nás
cs

Jak se bránit

Další možnosti obrany


Řádné a mimořádné opravné prostředky představují "klasické" nástroje předvídané trestním řádem, vedoucí ke zrušení nezákonného rozhodnutí. V průběhu trestního řízení však může obhájce učinit i další kroky, které mohou přinést požadovaný výsledek, tedy napravení nezákonného stavu vyvolaného protiprávně vedeným trestním řízením či dílčím úkonem orgánů činných v trestním řízení.

Jde zejména o různé podněty, které mohou být v některých případech velmi účinné. Zejména za takové situace, kdy není přítomno žádné konkrétní rozhodnutí, proti kterému by existoval specifický opravný prostředek.

Samostatnou kapitolou je pak podání ústavní stížnosti. Ta sice nebývá považována za standardní opravný prostředek, ve schématu obrany v trestním řízení má však pevnou a nezastupitelnou pozici. Je používána jako poslední nástroj tam, kde již jinou obranu uplatnit nelze.


Jaké jsou další možnosti obrany?
Napište nám