Kontatujte nás
cs

Právnické osoby

I právnická osoba může být trestně odpovědná Od 1. 1. 2012 je účinný zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Na jeho základě tak již nejsou trestně odpovědné pouze fyzické, ale i právnické osoby. Právnická osoba se může dopustit velké většiny trestných činů, které jsou upraveny v trestním zákoníku. Výjimku tvoří pouze některé, výslovně vyjmenované trestné činy, jako je např. zabití či rvačka.

Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat spáchání trestného činu osobou, která je s ní určitým způsobem spojena (statutární orgán, zaměstnanec, atd.). Její trestní odpovědnost vzniká vedle trestní odpovědnosti příslušné fyzické osoby. Trestně odpovědná je i za situace, kdy se konkrétního pachatele nepodařilo zjistit. Tedy např. za situace, kdy je zřejmé, že trestný čin spáchal některý ze zaměstnanců společnosti, ale není jasné, který z nich.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob však mimo jiné definuje způsoby, jakými může právnická osoba svojí trestní odpovědnosti předejít a vyhnout se tak sankci, i když některý z jejích pracovníků relevantním způsobem trestný čin spáchá.

Napište nám