Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku


Skutková podstata 

§ 285 trestního zákoníku:

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.


Subjektivní stránka - úmysl

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

  • Jednalo se o omamnou nebo psychotropní látku i s ohledem na související legislativu?
  • Jaký byl obsah THC v rostlinách konopí?
  • O jaké množství se jednalo?
  • Kde a za jakým účelem dotyčná osoba pořídila semena?
  • Co o nich věděla?
  • Co bylo cílem jednání dotyčné osoby?
  • Měla dotyčná osoba k pěstování specifický důvod?
  • Směřoval k výše uvedenému úmysl dotyčné osoby?

Napište nám