Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 


Úprava v trestním zákoníku

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti jsou v trestním zákoníku zakotveny ve zvláštní části, a to v její hlavě III. Tato hlava není dále není dělena na další díly, jak je tomu v případě jiných skupin trestných činů. 


Jednotlivé trestné činy

Trestní zákoník v rámci uvedené skupiny trestných činů upravuje následující:

Znásilnění (§ 185)

Sexuální nátlak (§ 186)

Pohlavní zneužití (§ 187)

Soulož mezi příbuznými (§ 188)

Kuplířství (§ 189)

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190)

Šíření pornografie (§ 191)

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192)

Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)

Účast na pornografickém představení (§ 193a)

Navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b)


Typické trestné činy

Napište nám