Kontatujte nás
cs

Další možnosti obrany

Kárná žaloba


Státní zástupce je odpovědný za kárné provinění. Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.

Podobně i soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu jsou kárně odpovědni za kárné provinění. Kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

V řízení jedná a rozhoduje kárný soud. Kárným soudem je Nejvyšší správní soud. Návrh na zahájení řízení jsou oprávněny podat pouze vybrané osoby. To však nebrání, aby jiná osoba dala k podání takového návrhu podnět.

Napište nám