Kontatujte nás
cs

Další možnosti obrany

Ústavní stížnost

Ústavní stížnost je posledním prostředkem ochrany před odsuzujícím rozsudkem. Protože Ústavní soud stojí mimo soustavu soudů ČR, není mimořádným opravným prostředkem. Podmínky pro její podání jsou poměrně přísné: 1. marné vyčerpání všech právních prostředků v soustavě soudů ČR mimo obnovy řízení (tedy neúspěšné dovolání), 2. podání stížnosti do 2 měsíců od doručení negativního rozhodnutí o dovolání, 3. povinné zastoupení advokátem (který musí sepsat i podat ústavní stížnost s plnou mocí od odsouzeného), a 4. především o napadeném rozsudku nesmí probíhat u Ústavního soudu řízení nebo už o něm nesmělo být rozhodnuto předtím.

Ústavní stížnost se podává k Ústavnímu soudu.

Ústavní stížnost musí vymezit, které základní právo podle Ústavy měl odsuzující rozsudek porušit. Její úspěšnost činí průměrně přibližně 6 %. V případě úspěšné ústavní stížnosti Ústavní soud může odsuzující rozsudek pouze zrušit. Soudy proto musí v takovém případě věc projednat znovu.

K projednání stížnosti nemá Ústavní soud stanovenu lhůtu, ale většinu stížností rozhodne nejdéle do 2 let, podle toho, jak byla věc složitá a co všechno je třeba prostudovat.

Napište nám