Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Nejčastější trestné činy


Skupiny trestných činů

Jednotlivé trestné činy jsou upraveny ve zvláštní části trestního zákoníku. V té jsou rozděleny do tzv. hlav skládající se z dílů, které se dále dělí na oddíly. Takto je vymezeno 13 hlav:

 1. Trestné činy proti životu a zdraví (§ 140-167)
 2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 168-184)
 3. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185-193b)
 4. Trestné činy proti rodině a dětem (§ 194-204)
 5. Trestné činy proti majetku (§ 205-232)
 6. Trestné činy hospodářské (§ 233-271)
 7. Trestné činy obecně nebezpečné (§ 272-292)
 8. Trestné činy proti životnímu prostředí (§ 293-308)
 9. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (§ 309-322)
 10. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (§ 323-368)
 11. Trestné činy proti branné povinnosti (§ 369-374)
 12. Trestné činy vojenské (§ 375-399)
 13. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (§ 400-418)

Počty spáchaných trestných činů nejsou napříč jednotlivými skupinami rovnoměrné. Výskyt některých z nich je v porovnání s ostatními (mnohem) častější.


Typické trestné činy

Zřejmě nepřekvapí, že první místo co do typu kriminality drží majetková trestná činnost. Dlouhodobě tvoří přibližně polovinu spáchaných trestných činů. Významné zastoupení má mimo jiné i hospodářská a násilná kriminalita.

Na tomto webu naleznete bližší informace o některých trestných činech, které patří mezi nejvíce frekventované.


Typické trestné činy proti životu a zdraví


Typické trestné činy proti proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství


Typické trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 


Typické trestné činy proti majetku


Typické trestné činy hospodářské

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
Neoprávněné podnikání
Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
Poškození finančních zájmů Evropské unie
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením
Porušení chráněných průmyslových práv
Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

Typické trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení
Obecné ohrožení z nedbalosti
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

Typické trestné činy proti proti pořádku ve věcech veřejných

Napište nám