Kontatujte nás
cs

Odškodnění za trestní řízení

Stát je odpovědný za své protiprávní zásahyPoužitím nástrojů trestního práva může stát velmi závažným způsobem zasáhnout do práv osob, kterých se vedené trestní řízení bezprostředně dotýká. Dojde-li k takovému zásahu protiprávním způsobem, má dotčená osoba zásadně právo na náhradu škody.

V této souvislosti existuje speciální zákon, který způsob náhrady upravuje. Zejména podmínky vzniku odpovědnosti státu za způsobenou škodu, některá zvláštní ustanovení o rozsahu její náhrady, promlčecích lhůtách, či povinnosti uplatnit nárok na náhradu nejprve u určitého orgánu (v případě škody vzniklé v trestním řízení jde o Ministerstvo spravedlnosti).

Napište nám