Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Trestné činy proti majetku 


Úprava v trestním zákoníku

Trestné činy proti majetku jsou v trestním zákoníku zakotveny ve zvláštní části, a to v její hlavě V. Tato hlava není dále není dělena na další díly, jak je tomu v případě jiných skupin trestných činů. 


Jednotlivé trestné činy

Trestní zákoník v rámci uvedené skupiny trestných činů upravuje následující:

Krádež (§ 205)

Zpronevěra (§ 206)

Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207)

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208)

Podvod (§ 209)

Pojistný podvod (§ 210)

Úvěrový podvod (§ 211)

Dotační podvod (§ 212)

Provozování nepoctivých sázek a her (§ 213)

Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216)

Zvláštní ustanovení o trestání (§ 216a)

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217)

Společné ustanovení (§ 217a)

Lichva (§ 218)

Zatajení věci (§ 219)

Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220)

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221)

Poškození věřitele (§ 222)

Zvýhodnění věřitele (§ 223)

Způsobení úpadku (§ 224)

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225)

Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226)

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení pravdivé prohlášení o majetku (§ 227)

Poškození cizí věci (§ 228)

Zneužívání vlastnictví (§ 229)

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací (§ 230)

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231)

Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti (§ 232)


Typické trestné činy

Napište nám