Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Usmrcení z nedbalosti


Skutková podstata 

§ 143 trestního zákoníku:

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. 


Subjektivní stránka - nedbalost

Usmrcení z nedbalosti je nedbalostní trestný čin. Úmysl není vyžadován.

Obhajoba

U trestných činů proti životu a zdraví může i na první pohled detail mít zásadní dopad na výsledek trestního řízení. A to nejen zda dojde k odsouzení či zproštění obžaloby dané osoby, ale i na to, jaký trestný čin bude v jejím jednání případně spatřován.

Mezi posouzením jednotlivých trestných činů může v praxi existovat tenká hranice. Přitom např. za "prosté" usmrcení z nedbalosti hrozí pouze odnětí svobody na tři léta, zatímco v případě úmyslného usmrcení s rozmyslem či po předchozím uvážení až dvacet let. V případě dalších zákonem stanovených znaků až výjimečný trest.

Vražda a zabití na straně jedné představují úmyslné trestné činy, kdy jednání pachatele směřuje k usmrcení poškozeného. Naproti tomu v případě usmrcení z nedbalosti úmysl není přítomen, a to ani nepřímý. To je hlavním důvodem, proč je v případě usmrcení z nedbalosti stanovena mnohem nižší trestní sazba.

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

  • Nastala smrt v důsledku jednání pachatele?
  • Mohl pachatele předpokládat, že dojde ke smrti poškozeného?
  • Jakými znalostmi a zkušenostmi pachatel disponoval?

V případě trestných činů proti životu a zdraví je obzvlášť důležité podrobně rekonstruovat celý průběh relevantního jednání a jeho kontextu. Velmi významnou roli může hrát znalecký posudek, který např. objasní, jakým způsobem došlo ke zranění vedoucí ke smrti poškozeného a jakou roli zde sehrálo jednání pachatele. 

Napište nám