Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 


Úprava v trestním zákoníku

Trestné činy proti svobodě jsou v trestním zákoníku zakotveny ve zvláštní části, a to v její hlavě II. Zde se nachází dva díly, které jsou řazeny takto: 

Díl 1 Trestné činy proti svobodě

Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 


Jednotlivé trestné činy

Trestní zákoník v rámci uvedené skupiny trestných činů upravuje následující:

Díl 1 Trestné činy proti svobodě (§ 168 - 179)

Obchodování s lidmi (§ 168)

Svěření dítěte do moci jiného (§ 169)

Zbavení osobní svobody (§ 170)

Omezeování osbní svobody (§ 171)

Zavlečení (§ 172)

Loupež (§ 173)

Braní rukojmí (§ 174)

Vydírání (§ 175)

Omezování svobody vyznání (§ 176)

Útisk (§ 177)

Porušování domovní svobody (§ 178)

Porušování svobody sdružování a shromažďování (§ 179)


Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 168 - 179)

Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180)

Poškození cizích práv (§ 181 )

Porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182)

Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183)

Pomluva (§ 183)


Typické trestné činy

Napište nám