Kontatujte nás
cs

Subjekty trestního řízení

Státní zástupce


Klíčovou osobou je v přípravném řízení státní zástupce, který proces v této fázi řídí a dává pokyny policejnímu orgánu, tedy dozoruje vyšetřovatele. Může rušit jeho rozhodnutí a opatření a nahrazovat je vlastními. Případně může sám provést jednotlivé úkony, nebo i celé vyšetřování.

Může rozhodnout o propuštění z vazby. Jeho souhlasem je podmíněno mnoho zásadních kroků. Státní zástupce může rovněž rozhodnout o zastavení trestního stíhání, schvaluje narovnání (rovněž vedoucí k jeho zastavení), případně schvaluje podmíněné zastavení trestního stíhání.

Podle stavu důkazů a podle postavení obviněného může strategie obhajoby spočívat buď v mlčení s heslem "dokažte vinu nebo zastavte stíhání" nebo v naopak v účinné komunikaci se státním zástupcem, která může být za určitých okolností klíčová pro pozitivní výsledek řízení ve prospěch obviněného

Státní zástupce je protistrana obviněného.

Dá se s ním jednat a dá se s ním bojovat. Podle situace.

Správnou strategii by měl obviněnému vysvětlit jeho obhájce. Většinou je možností více. Je na advokátovi, aby svému klientovi vysvětlil, jaké (ne)výhody jsou s každou z nich spojeny. A na obviněném je, aby si z nich zvolil. 

Napište nám