Kontatujte nás
cs

Subjekty trestního řízení

Obviněný

Jak se může obviněný bránit proti trestnímu stíhání? S pomocí advokáta je třeba důsledně využít všechna práva a procesní možnosti.

Obviněný, obžalovaný a odsouzený

Obviněný je ústřední postavou celého trestního řízení. Je jím osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání. 

Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný a odsouzený. Po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovanýOdsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci.

Práva obviněného 

Obviněný disponuje v trestním řízení celou řadou práv. Zejména:

  • vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, 

  • povinnost vypovídat však nemá a svoji výpověď může odepřít,

  • uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, 

  • činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky, 

  • zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení (nemůže se však s obhájcem v průběhu výslechu radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku),

  • žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení,

  • je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.

Rozsah práv obviněného je velmi široký odpovídá jeho postavení, ve kterém čelí riziku shledání nejzávažnějšího typu odpovědnosti (trestní) a s tím spojené možnosti použití odpovídajících nástrojů a sankcí.

Je na obviněném a jeho obhájci, aby veškerá svá práva v průběhu řízení efektivně využíval. Jejich nevyužití, resp. celkové podcenění situace může mít pro obvinění závažné důsledky.


Napište nám