Kontatujte nás
cs

Řízení před soudem

Předběžné projednání obžaloby


Předběžnému projednání obžaloby předchází povinné přezkoumání obsahu obžaloby a obsahu spisu, ke kterému dochází bez nutnosti jakéhokoliv návrhu k přezkoumání ze strany účastníků trestního řízení.

Hlavním důvodem přezkumu obžaloby je posouzení, zda je v trestním řízení, které předchází obžalobě, dostatečné množství podkladů k nařízení hlavního líčení. V případě, že tomu tak není, soud zváží, zda uvedené skutečnosti projednat v předběžném projednání obžaloby.

Jde nejen o zjišťování dostatečné přípravy podkladů zajištěných orgány činnými v trestním řízení, ale také o posouzení případných procesních vad, které nelze napravit v samotném řízení před soudem.

Soud může v návaznosti na předběžné projednání obžaloby např. věc vrátit státnímu zástupci k došetření či rozhodnout o některém z odklonů (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání), či trestní stíhání zcela zastavit.

Předběžné projednání obžaloby je tak jeden z potenciálních procesních momentů, který má smysl využít, neboť může přinést úspěch ve věci. Obviněný může předběžné projednání obžaloby navrhnout. Učiní-li tak však až poté, co je nařízeno hlavní líčení, soud takovému návrhu nevyhoví. Chce-li proto obviněný tuto možnost využít, je třeba ji předem zasadit do strategie obhajoby.

Napište nám