Kontatujte nás
cs

Subjekty trestního řízení

Podezřelý

Za podezřelého lze považovat osobu, proti které směřují úvahy orgánů činných v trestním řízení, nebylo však proti ní vzneseno obvinění. Trestní řád pracuje s pojmem podezřelý na několika místech. 

Zadržení podezřelého 

Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby, policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání. K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li ona osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku.

Zadržený podezřelý musí být odevzdán soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěn na svobodu. Soud musí o případném vzetí do vazby rozhodnout do 24 hodin.

Podezřelý a zkrácené přípravné řízení

Trestní řád upravuje specifickou modifikaci přípravného řízení, které označuje jako zkrácené. 

Koná se v případě trestných činů, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže

  1. podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo

  2.  v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve stanovené lhůtě postavit před soud.

Podezřelého ze spáchání trestného činu je třeba vyslechnout a nejpozději na počátku výslechu mu sdělit, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován. Ve zkráceném přípravném řízení má podezřelý stejná práva jako obviněný.  

Napište nám