Kontatujte nás
cs

Mimořádné opravné prostředky

Dovolání


Dovolání je nejčastěji podávaným mimořádným opravným prostředkem.

Lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Typicky jde o rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo zamítnuto odvolání obviněného proti odsuzujícímu rozsudku soudu prvního stupně.

Dovolací důvody jsou v porovnání s odvoláním poměrně omezené. Dovoláním lze vytýkat zejména vady procesního, resp. formálního charakteru.

V případě, že jsou namítány vady skutkových zjištění, lze argumentovat tím, že rozhodná skutková zjištění, která jsou určující pro naplnění znaků trestného činu, jsou ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů nebo jsou založena na procesně nepoužitelných důkazech nebo ve vztahu k nim nebyly nedůvodně provedeny navrhované podstatné důkazy.

V rovině právního posouzení lze dovolání opřít o to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Dovolání se podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud.

Napište nám