Kontatujte nás
cs

Poškozený 

Postavení poškozeného v trestním řízeníPoškozený je jednou ze stran trestního řízení. Zákon mu přiznává celou řadu práv. V rámci trestního řízená mu může být přiznán nárok na náhradu újmy.

Trestní řád za poškozeného považuje osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Za poškozeného není naopak považován ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem.

Oprávnění poškozeného také nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.

Napište nám