Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 


Úprava v trestním zákoníku

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných jsou v trestním zákoníku zakotveny ve zvláštní části, a to v její hlavě X. Zde se nachází osm dílů, které jsou řazeny takto:

Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

Díl 2 Trestné činy úředních osob

Díl 3 Úplatkářství

Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí

Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku

Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina 

Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti


Jednotlivé trestné činy

Trestní zákoník v rámci uvedené skupiny trestných činů upravuje následující:

Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (§ 323 - 328)

Násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323)

Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324)

Násilí proti úřední osobě (§ 325)

Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§326)

Společné ustanovení (§ 327)

Přisvojení pravomoci úřadu (§ 328)


Díl 2 Trestné činy úředních osob (§ 329 - 330)

Zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)


Díl 3 Úplatkářství (§ 331 - 334)

Přijetí úplatku (§ 331)

Podplacení (§ 331)

Nepřímé úplatkářství (§ 332)

Společné ustanovení (§ 333)


Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335 - 351)

Zasahování do nezávislosti soudu (§ 335)

Pohrdání soudem (§ 336)

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337)

Osvobození vězně (§ 338)

Násilné překročení státní hranice (§ 339)

Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340)

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341)

Neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342)

Porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 343)

Vzpoura vězňů (§ 344)

Křivé obvinění (§ 345)

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346)

Křivé tlumočení (§ 347)

Maření spravedlnosti (§ 347a)

Padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348)

Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349)

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 350)

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda (§ 351)


Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352 - 356)

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352)

Nebezpečné vyhrožování (§ 353)

Nebezpečné pronásledování (§ 354)

Hanobení národy, rasy, etnické nebo jiné skupiny lidí (§ 355)

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356)


Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357 - 360)

Šíření poplašné zprávy (§ 357)

Výtržnictví (§ 358)

Hanobení lidských ostatků (§ 359)

Opilství (§ 360)


Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina (§ 361 - 363)

Účast na organizované zločinecké skupině (§ 361)

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 362)

Beztrestnost agenta (§ 363)


Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti (§ 364 - 368)

Podněcování k trestnému činu (§ 364)

Schvalování trestného činu (§ 365)

Nadržování (§ 366)

Nepřekažení trestného činu (§ 367)

Neoznámení trestného činu (§ 368)


Typické trestné činy

Napište nám