Kontatujte nás
cs

Jak se bránit

Odklony


Odklony představují alternativní způsoby vyřízení trestního řízení. V tomto případě trestní stíhání nekončí "standardním" způsobem, tedy rozsudkem, kterým by byl obviněný odsouzen či zproštěn obžaloby. 

Všechny druhy odklonů vyžadují určitou součinnost obviněného a jeho přiznání se k vytýkané trestné činnosti, resp. zákonem předvídanou snahu o nápravu vzniklého protiprávního stavu. Výměnou za to může obviněný dosáhnout mírnějšího trestu, případně odejít zcela bez trestu (s čistým trestním rejstříkem). 

Odklony sice nepředstavují obranu jako takovou, někdy je však jejich dosažení lepší variantou, než se spoléhat na zproštění obžaloby v řízení před soudem.


Jaké odklony lze využít?

Napište nám