Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Trestné činy obecně nebezpečné 


Úprava v trestním zákoníku

Trestné činy obecně nebezpečné jsou v trestním zákoníku zakotveny ve zvláštní části, a to v její hlavě VII. Zde se nachází dva díly, které jsou řazeny takto:

Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující

Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu


Jednotlivé trestné činy

Trestní zákoník v rámci uvedené skupiny trestných činů upravuje následující:

Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující (§ 272 - 289)

Obecné ohrožení (§ 272)

Obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273)

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274)

Porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275)

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276)

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277)

Poškození geodetického bodu (§ 278)

Nedovolené ozbrojování (§ 279)

Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280)

Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281)

Vysoce nebezpečná látka (§ 281a)

Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§282)

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283)

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284)

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285)

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§286)

Šíření toxikomanie (§ 287)

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288)

Společné ustanovení (§ 289)


Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu (§ 290 - 292)

Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290)

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla (§ 291)

Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292)


Typické trestné činy

Napište nám