Kontatujte nás
cs

Trestní řízení

Co je trestní řízení?


Trestní řízení je specifický proces vedoucí od prvotního podezření přes obvinění potenciálních pachatelů, projednání věci soudem (soudy), až k případnému výkonu jejich rozhodnutí. 

Trestní řízení lze rozdělit do několika fází:

  1. Přípravné řízení
  2. Řízení před soudem
  3. Vykonávací řízení

To, v jaké fázi se trestní řízení právě nachází, je zásadní pro rozsah prostředků obrany a tím i pro vybudování strategie, která má největší šanci pro pozitivní výsledek.Trestní řízení je jako pyramida.

Prostor k obraně a vytváření strategie je nejdříve velmi široký. Tak, jak řízení postupuje, se stává čím dál tím užším.

Proto je vhodné věc co nejdříve konzultovat se specializovaným advokátem. Díky tomu lze předejít situaci, kdy argumenty zůstanou nevyužity a (nejen) opravné prostředky nepodány. Již ve fázi přípravného řízení je zkušený advokát s určitou pravděpodobností schopen odhadnout, jak se bude řízení vyvíjet a jaký bude jeho výsledek. 

Díky tomu lze zvolit takový postup, který povede k nejlepšímu řešení, které je za daných okolností dostupné.

Je dobré vědět

Jaké zákony upravují trestní řízení?

Trestní řízení je poměrně komplikovaný proces s mnoha dílčími kroky, které mají vlastní pravidla. Problematika je upravena vícero zákony, z nichž klíčový je trestní řád, desítky let starý a mnohokrát novelizovaný zákon. Orientace v něm nemusí být zcela jednoduchá ani pro "netrestního" advokáta. Tím spíše pak pro právního laika.

Je velmi snadné něco podcenit, nevyužít prostředek obrany, či dokonce aktivně ublížit neuváženým krokem. Stačí i jediná věta.

Musím být v trestním řízení zastoupen advokátem?

Zákon stanoví povinné zastoupení advokátem pouze ve specifických případech, např. když je obviněný ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, je-li jeho svéprávnost omezena, jde-li o řízení proti uprchlému či koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. V některých případech se obviněný může obhájce vzdát.

Lze však říci, že trestní řízení je natolik specifické a je spojeno s tak závažnými následky, že zastoupení advokátem - obhájcem lze více než doporučit. Jen tak lze minimalizovat riziko, že něco bude podceněno a nebude využit některý z procesních kroků, které mohou obviněnému přinést ukončení trestního stíhání, či alespoň významné zmínění jeho negativních následků.

Napište nám