Kontatujte nás
cs

Jak se bránit

Mimořádné opravné prostředky


Jaké mimořádné opravné prostředky lze použít v trestním řízení? Jakým způsobem a v jaké lhůtě? Čím je odůvodnit?

Mimořádné opravné prostředky představují výjimečný nástroj obrany. Používají se proti rozhodnutím, která již nabyla právní moci. Použití takových prostředků je proto možné jen z při existenci některého z důvodů, jejichž výčet je zákonem značně omezen. Má-li mít mimořádný opravný prostředek šanci na úspěch, musí být precizně odůvodněn. 

Trestní řád upravuje tři takové nástroje: dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnovu řízení. Každý z nich je určen pro jinou situaci. Tomu odpovídá i různá lhůta k jejich podání či rozsah použitelných důvodů, o které je lze opřít. Není-li žádný z těchto důvodů dán, nelze mimořádný opravný prostředek účinně použít, i kdyby bylo předcházející řízení zatíženo jinou vadou.


Jaké mimořádné opravné prostředky lze využít?

Napište nám