Kontatujte nás
cs

Řízení před soudem

Vyjádření k obžalobě


Obžalovanému je v rámci hlavního líčení doručen opis obžaloby, aby se k ní mohl vyjádřit. Soud upozorní obžalovaného, že má právo se v jím stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména

  1. zda se cítí být nevinen nebo vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a z jakých důvodů,

  2. zda má zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu nebo zda chce v hlavním líčení prohlásit svou vinu,

  3. zda souhlasí s popisem skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením, a

  4. které skutečnosti považuje za nesporné.

Dále jsou osoby, jimž je opis obžaloby doručován, vyzývány, aby včas soudu sdělily návrhy na provedení dalších důkazů. Těmito osobami je včetně obžalovaného i zákonný zástupce, poškozený, či jiná osoba, jíž je zabrána věc a je odlišná od osoby obžalovaného.

Na základě detailní znalosti textu obžaloby lze upřesnit taktiku obhajoby. Tedy zejména zhodnotit správnost právního hodnocení skutku a důkazní sílu obžaloby. Na základě toho lze vyhodnotit, jaká tvrzení a důkazy by měly být soudu předloženy, resp. jaká prohlášení by měla být učiněna.

Napište nám