Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Trestné činy proti životu a zdraví 


Úprava v trestním zákoníku

Trestné činy proti životu a zdraví jsou v trestním zákoníku zakotveny ve zvláštní části, a to v její hlavě I. Zde se nachází pět dílů, které jsou řazeny takto:

Díl 1 Trestné činy proti životu

Díl 2 Trestné činy proti zdraví

Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy

Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem 


Jednotlivé trestné činy

Trestní zákoník v rámci uvedené skupiny trestných činů upravuje následující:

Díl 1 Trestné činy proti životu (§ 140- 144 )

Vražda (§ 140)

Zabití (§ 141)

Vražda novorozeného dítěte matkou (§ 142)

Usmrcení z nedbalosti (§ 143)

Účast na sebevraždě (§ 144)


Díl 2 Trestné činy proti zdraví (§ 145 - 148)

Těžké ublížení na zdraví (§ 145)

Ublížení na zdraví (§ 146)

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky (§ 146a)

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147)

Ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148)


Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149 - 158)

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149)

Neposkytnutí pomoci (§ 150)

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151)

Šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152)

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153)

Společné ustanovení (§ 154)

Ohrožení pohlavní nemocí (§ 155)

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156)

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157)

Rvačka (§ 158)


Typické trestné činy

Napište nám