Kontatujte nás
cs

Řádné opravné prostředky

Stížnost


Stížnost lze podat proti usnesení policejního orgánu, soudu a státního zástupce. Nicméně proti usnesení soudu a státního zástupce lze podat stížnost pouze v případě, kdy to výslovně povoluje zákon.

Dále je možné podat stížnost i proti usnesení nejvyššího státního zástupce, avšak výhradně v případě, kdy o stížnosti přísluší rozhodnout soudu.

Lhůta k podání stížnosti trvá pouze tři dny. Proto je často podávána nejprve pouze velmi stručná, tzv. blanketní stížnost. Ta bývá doplněna později ve vyžádané lhůtě. Např. poté, co se obviněný seznámí s obsahem spisu a může tak dostatečně argumentovat proti zahájenému trestnímu stíhání.

Napište nám